Huisregels

Onze huisregels staan bij de ingang van het terrein duidelijk vermeld, iedere bezoeker die het festivalterrein betreedt is derhalve op de hoogte van deze regels. Het overtreden van deze huis- en gedragsregels kan leiden tot verwijdering. Wij wijzen u erop dat tijdens het evenement foto’s en video’s gemaakt worden en dat deze gebruikt kunnen worden voor publicitaire doeleinden.

toegang

Het gehele festivalterrein is vrij toegankelijk voor iedereen met uitzondering van het boathouse en het terras bij Keyserinnedael. U dient in het bezit te zijn van een geldig legitimatiebewijs en dit desgevraagd kunnen tonen. Een bezoeker kan gevraagd worden de inhoud van een tas te tonen. Medewerking daartoe is verplicht. Er wordt geen toegang verleend aan personen die zichtbaar onder invloed van alcohol en/of drugs zijn. Op het festivalterrein kan uitsluitend betaald worden met door de organisatie uitgegeven munten.

verboden

Het is bezoekers onder de 18 jaar niet toegestaan om alcohol te kopen of te consumeren. Bezoekers ouder dan 18 jaar mogen geen alcohol doorgeven aan bezoekers onder de 18 jaar. Na een 1e waarschuwing volgt bij een 2e waarschuwing verwijdering van het terrein. Open vuur op het festivalterrein is ten strengste verboden. Het is verboden om messen, wapens, spuitbussen, laserpennen of voorwerpen die als wapen kunnen worden aangemerkt het festivalterrein mee op te nemen. Het is niet toegestaan flessen en glazen mee te brengen op het festivalterrein Het is verboden om op het festivalterrein goederen te verhandelen zonder toestemming vooraf van Drakenbootfestival Helmond.

veiligheid

Voorschriften en aanwijzingen van Drakenbootfestival Helmond, het ordepersoneel, de reddingsbrigade, de brandweer en andere bevoegden, dienen in het belang van de eigen veiligheid verplicht en direct opgevolgd te worden. Drakenbootfestival Helmond behoudt zich het recht voor de klant de (verdere) toegang tot het evenement te ontzeggen of van het festivalterrein te verwijderen indien Drakenbootfestival Helmond dit redelijkerwijs nodig acht ter handhaving van de rust en orde tijdens het evenement. In de directe omgeving van het festivalterrein wonen veel mensen. Bezorg onze buren bij het betreden en verlaten van het festivalterrein geen overlast.